Network Security

Het netwerk is vaak de plek waarover een aanval plaatsvindt. Door het netwerk verkeer te monitoren op basis van afwijkende patronen kan een aanval vroegtijdig worden gedetecteerd en onschadelijk worden gemaakt. Het netwerk geeft de mogelijkheid tot toegang tot systemen en data. Door toegang tot het netwerk te reguleren wordt het risico hierop aanzienlijk kleiner.
Woman holding tablet
Decorative

Network Security Diensten

SASE

SASE Service is een integratie van WAN connectiviteit met uitgebreide security controls op basis van een wereldwijde private backbone. Cato Networks levert dit op basis van een service model wat organisaties in staat stelt om voor elke locatie dezelfde security maatregelen af te dwingen. Op deze manier worden snel en veilig de pubic cloud, saas diensten, data center,  HQ, branches en remote users met elkaar verbonden.

Product: Cato Networks

decorative
NAC

Network Access Control geeft op basis van specifieke kenmerken van gebruikers toegang tot bepaalde segmenten van het netwerk van een organisatie. Op deze manier worden op de netwerk laag gebruikers gegroepeerd en daarmee de toegang tot applicaties en data verder gecontroleerd.

Product: Clearpass; Extreme NAC

decorative
FWaaS

De Next Generation firewall kan tegenwoordig veel meer dan enkel stateful packet filtering. Om al deze functionaliteiten effectief in te zetten als onderdeel van de verschillende security controls van een organisatie, hebben wij een service model ontwikkelt.

Product: Fortigate; Azure

decorative
WAF

Een Web application Firewall beschermt web applicaties en APIs tegen de OWASP top 10 dreigingen, DDOS en BOT aanvallen. Om deze functionaliteit effectief in te zetten als onderdeel van de verschillende security controls van een organisatie, hebben wij een service model ontwikkelt.

Product: Fortiweb; Azure

decorative
Consultancy

Onze basis bestaat uit het geven van goed en onafhankelijk advies. Belangrijk hierbij is dat wij ons autonoom opstellen, nieuwsgierig en leergierig zijn ten aanzien van de business processen van de klant en transparant zijn in onze communicatie met de klant.

Wilt u meer weten over onze Netwerk Security dienstverlening neem dan contact op met Paolo Carra senior consultant op het gebied van Netwerk Security.

decorative

Verbeter jouw security positie met onze diensten

De basis van onze dienstverlening start met Interesse en Verdieping in jouw organisatie. Alleen op deze manier kan jouw organisatie goed worden beschermd.

Cyber Blue

Bewaak 24/7 cruciale bedrijfsmiddelen tegen externe en interne aanvallen met kennis van bedrijfsprocessen en aanvalsstrategieën.
arrow

Cyber Red

Valideer beveiligingsmaatregelen regelmatig met penetratietesten op basis van Black box, Grey box en Crystal box methodieken.
arrow

IAM

Beheer digitale identiteiten en toegangsniveaus van medewerkers, partners en leveranciers, minimaliseer risico's en bevorder productiviteit.
arrow

User Awareness

Vergroot het bewustzijn van medewerkers via regelmatige voorlichtingscampagnes met als resultaat blijvende gedragsverandering.
arrow

GRC

Manage je security positie op basis van risico's, normering en maatregelen. Adviseer bij regelgeving en interne en externe audits.
arrow