Privacyverklaring Navaio


Er zijn meerdere plaatsen op de website van Navaio (https://www.navaio.com) waar persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt:

  • Het contactformulier op de contactpagina.
  • De inschrijfbutton voor de Navaio nieuwsbrief.
  • Bij het aanvragen van een whitepaper.
  • Wanneer u een vraag stelt via onze Security helpdesk.
  • Wanneer u de Navaio Security Awareness Game wilt spelen.
  • Wanneer u een vraag stelt over één van onze vacatures.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij voor de website hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Verantwoordelijke

Navaio is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Navaio beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Navaio is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens en doel van verwerking

Navaio verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Navaio gebruikt uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als u een bericht stuurt via het contactformulier.

Navaio gebruikt uw naam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als u een bericht stuurt via het sollicitatieformulier.

Navaio gebruikt uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrief te mailen als u zich daarvoor heeft ingeschreven.

Navaio gebruikt uw naam en e-mailadres om u één van onze whitepapers op te sturen wanneer u één van deze heeft aangevraagd.

Navaio gebruikt uw naam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als u een bericht stuurt via de Security helpdesk.

Daarnaast heeft Navaio verschillende social-mediabuttons van LinkedIn, Youtube en Spotify op haar website geplaatst, waarmee u naar de desbetreffend pagina’s kunt worden geleid. Als u via deze-button doorlinkt naar de website van Linkedin, Youtube en Spotify plaatsen deze platforms cookies. Houdt u hier rekening mee voordat u op deze button klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van LinkedIn, Youtube en Spotify.

Grondslag van de verwerking

Navaio moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6. van de AVG. Het geven van toestemming door de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden is één van deze grondslagen.

Indien u uw persoonsgegevens invult op een formulier op de website en dit formulier vervolgens verzendt, geeft u daarmee Navaio toestemming om de ingevulde persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van derde partijen zoals beschreven staat onder Cookies.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is Navaio ISO 27001 gecertificeerd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Navaio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Zonder uw toestemming voor verdere bewaring zal Navaio uw persoonsgegevens uiterlijk één maand na het contact of het verlopen van de sollicitatieprocedure verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Navaio van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Navaio behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt vragen om verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG). Navaio verwijdert uw persoonsgegevens dan onmiddellijk, uiterlijk binnen een maand.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van www.navaio.com op uw computer, telefoon of tablet. In een cookie worden voor marketing- en website doeleinden gegevens opgeslagen en uitgelezen.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we met deze informatie onze functionaliteiten van onze website verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google en Matomo gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij wel en niet mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook worden IP-adressen geanonimiseerd.

Marketing cookies

We maken gebruik van cookies voor derde partijen, zoals Google, Google Tag Manager, Hotjar, Matomo Analytics en LinkedIn. Via Hotjar en Google Tag Manager worden op deze website gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties die worden weergeven relevanter kunnen zijn voor de individuele bezoeker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder.

Weigeren van cookies

Het is altijd mogelijk om cookies te weigeren of te verwijderen. Cookies weigeren kan bij de pop-up de eerste keer dat u onze website bezoekt. Het verwijderen van uw cookies kan via uw browser.

Wilt u helemaal geen cookies ontvangen, dan moet u de instellingen aanpassen op alle computers die u gebruikt. Let op: als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. In dat geval kan niet de gehele website worden getoond en werken wellicht niet alle aangeboden functionaliteiten.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of als u gebruik wilt maken van uw rechten omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen:

Navaio B.V.
Nieuwe Gracht 72 – 01
2011 NJ Haarlem
info@navaio.com
+31 (0) 23 5344 496

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig dit privacy statement op www.navaio.com te lezen, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van ons privacybeleid.