Knowing Your Business is Securing Your Business

Met duurzame oplossingen de waarde van jouw organisatie beschermen.
Gratis Assessment
Woman holding tablet

Verbeter jouw security positie

De basis van onze dienstverlening start met Interesse en Verdieping in jouw organisatie. Alleen op deze manier kan jouw organisatie goed worden beschermd.

Cyber Blue

Als organisatie wil je dat de belangrijkste assets worden gemonitord op aanvallen van buiten af en binnen uit. Kennis van de bedrijfsprocessen en organisatiegedrag is hierbij essentieel. Daarnaast is het belangrijk om te kunnen verplaatsen in de aanvaller en de verschillende aanvalmethodes. Omdat de aanvaller nooit slaapt doen wij dat ook niet, Navaio maakt 24/7 monitoring toegankelijk voor al haar klanten.

Cyber Red

Als organisatie wil je zeker weten dat de getroffen beveiligingsmaatregelen werken. Om dit te valideren voeren wij geregeld penetratie testen uit. Dit doen wij op basis van Black box, Grey box en Crystal box testen. Het verschil is de hoeveelheid informatie die op voorhand door de organisatie ter beschikking wordt gesteld. Bij een Black box test wordt geen informatie gedeeld, bij een Crystal box test kan bijvoorbeeld design documentatie en bron code worden gedeeld waardoor in een korter tijdsbestek diepgaander kan worden gevalideerd. 

IAM

Als organisatie wil je in controle zijn op de lifecycle van de digitale identiteiten van je interne medewerkers, externen, partners en leveranciers. Daarnaast wil je dat zij het juiste toegangsniveau hebben tot systemen, applicaties en data om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Meer toegang dan noodzakelijk introduceert onnodige risico’s voor de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt een goed werkend instroom, doorstroom en uitstroom proces bij aan de productiviteit van je organisatie.

User Awareness

De gebruiker van systemen, applicaties en data is een steeds belangrijker onderdeel van een geslaagde aanval. In de meeste gevallen zonder hiervan bewust te zijn. Om het bewustzijn van interne en externe medewerkers te vergroten doen wij regelmatig user awareness campagnes. Doel hiervan is om vanuit bewustzijn een structurele gedragsverandering te realiseren.  Hierbij vormen motivatie, actuele kennis en cultuur een belangrijk fundament.

GRC

Steeds meer organisaties zien de noodzaak om op basis van risico management passende security maatregelen in te richten. Naast de operationele risico’s geven de ISO 27001 en de NEN 7510  normering duidelijk richtlijnen hoe te voldoen aan de eisen rond informatiebeveiliging. Tenslotte staan steeds meer organisaties onder toezicht van externe regelgeving of moeten jaarlijks voldoen aan externe audits. Wij adviseren organisaties bij verschillende vraagstukken.

Network Security

Het netwerk is vaak de plek waarover een aanval plaatsvindt. Door het netwerk verkeer te monitoren op basis van afwijkende patronen kan een aanval vroegtijdig worden gedetecteerd en onschadelijk worden gemaakt. Het netwerk geeft de mogelijkheid tot toegang tot systemen en data. Door toegang tot het netwerk te reguleren wordt het risico hiervan aanzienlijk kleiner.

Onze Filosofie

Cyber security voor organisaties van elk formaat

Elke organisatie kan tegenwoordig impactvol zijn. Wij maken steeds effectiever gebruik van Artificial Intelligence om een aanval zo vroeg mogelijk te kunnen detecteren. Aanvallen kunnen de continuïteit van een organisatie bedreigen en vragen om een snelle Response. Klantkennis is daarbij essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen.

Over Navaio
Portcast dashboarddecorativedecorative
Decorative

We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers

Binnen onze Tribe hebben we een strikte ‘no-ceiling policy’. Of je nu als ervaren solution architect of business consultant klanten wilt adviseren, net van school komt en je verder wilt ontwikkelen of op termijn ondernemerschap ambieert. Binnen onze Tribe zijn er geen grenzen, jouw pad bepaal jij!

Contact opnemen
decorativedecorativedecorativedecorativedecorative