Cyber Blue

Als organisatie wil je dat de belangrijkste assets worden gemonitord op aanvallen van buiten af en binnen uit. Kennis van de bedrijfsprocessen en organisatiegedrag is hierbij essentieel. Daarnaast is het belangrijk om te kunnen verplaatsen in de aanvaller en de verschillende aanval methodes. Omdat de aanvaller nooit slaapt doen wij dat ook niet, Navaio maakt 24/7 monitoring toegankelijk voor al haar klanten.
Woman holding tablet
Decorative

Cyber Blue Diensten

Managed Detection And Response

Wij monitoren 24/7 jouw IT en OT infrastructuur op het integraal detecteren van aanvallen en het leveren van snelle en effectieve response. Wij verzorgen voor onze klanten Tier 1, 2 en 3 dienstverlening op basis van een volledig gemanaged of hybride model. Ons Security Operations Center is gevestigd in Haarlem en onze analisten zijn Nederlands en Engelstalig.

SIEM producten: RSA Netwitness; Microsoft Sentinel

decorative
Endpoint Detection And Response

Wij monitoren 24/7 alle individuele server en client systemen binnen jouw organisatie. Als data bron voor onze SIEM oplossingen maken wij gebruik van alle beschikbare EDR oplossingen. Wij verzorgen voor onze klanten autonome EDR dienstverlening op basis van de door ons beheerde EDR oplossingen. Ons Security Operations Center is gevestigd in Haarlem en onze analisten zijn Nederlands en Engelstalig.

EDR producten: Microsoft Defender for Endpoint; CrowdStrike

decorative
Intrusion Detection And Response

Wij monitoren 24/7 al het netwerk verkeer van uw organisatie. Als data bron voor onze SIEM oplossingen maken wij gebruik van alle beschikbare IDPS oplossingen. Wij verzorgen voor onze klanten autonome IDPS dienstverlening op basis van de door ons beheerde IDPS oplossingen. Ons Security Operations Center is gevestigd in Haarlem en onze analisten zijn Nederlands en Engelstalig.

IDPS producten: Fortinet; Palo Alto

decorative
Behavior Analytics

Een integraal onderdeel van alle monitoring dienstverlening is het analyseren van gedrag. Individueel gedrag, organisatie gedrag en gedrag van derden. Om dit te kunnen doen maken wij gebruik van artificial intelligence en machine learning technieken. Deze stellen ons in staat om afwijkend gedrag vroegtijdig te detecteren welke een indicatie kan zijn van een actieve cyber aanval.

decorative
Vulnerability Management

Dagelijks worden er nieuwe kwetsbaarheden in software gevonden. Kwetsbaarheden krijgen een CVE score waarmee het dreiging niveau van een kwetsbaarheid wordt aangegeven. Naast een CVE score heeft een kwetsbaarheid vaak ook een advies wat te doen om deze te verhelpen. Of het advies direct wordt opgevolgd hangt af van de business impact daarvan.

decorative
Consultancy

Onze basis bestaat uit het geven van goed en onafhankelijk advies. Belangrijk hierbij is dat wij ons autonoom opstellen, nieuwsgierig en leergierig zijn ten aanzien van de business processen van de klant en transparant zijn in onze communicatie met de klant.

decorative

Verbeter jouw security positie met onze diensten

De basis van onze dienstverlening start met Interesse en Verdieping in jouw organisatie. Alleen op deze manier kan jouw organisatie goed worden beschermd.

Cyber Red

Valideer beveiligingsmaatregelen regelmatig met penetratietesten op basis van Black box, Grey box en Crystal box methodieken.
arrow

IAM

Beheer digitale identiteiten en toegangsniveaus van medewerkers, partners en leveranciers, minimaliseer risico's en bevorder productiviteit.
arrow

User Awareness

Vergroot het bewustzijn van medewerkers via regelmatige voorlichtingscampagnes met als resultaat blijvende gedragsverandering.
arrow

GRC

Manage je security positie op basis van risico's, normering en maatregelen. Adviseer bij regelgeving en interne en externe audits.
arrow

Network Security

Monitor netwerkverkeer op afwijkende patronen, detecteer en neutraliseer aanvallen, en reguleer netwerktoegang om risico op ongeautoriseerde toegang te verminderen.
arrow