IAM

Als organisatie wil je in controle zijn op de lifecycle van de digitale identiteiten van je interne medewerkers, externen, partners en leveranciers. Daarnaast wil je dat zij het juiste toegangsniveau hebben tot systemen, applicaties en data om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Meer toegang dan noodzakelijk introduceert onnodige risico’s voor de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt een goed werkend instroom, doorstroom en uitstroom proces bij aan de productiviteit van je organisatie.
Woman holding tablet
Decorative

Identity and Access Management Diensten

Identity and Access Management

Als organisatie wil je aantoonbaar in controle zijn op de digitale identiteiten van gebruikers, applicaties en data. Een IAM oplossing stelt een organisatie daarnaast in staat om geautomatiseerd toegang te verlenen aan verschillende assets op basis van business rollen. Hiermee worden specifieke security en compliance risico’s gemitigeerd en het instroom, doorstroom en uitstroom proces geoptimaliseerd.

IAM producten: Omada Identity Cloud; HelloID; Microsoft Entra

decorative
Privileged Access Management

Organisaties maken steeds vaker gebruik van derden welke op basis van service overeenkomsten toegang nodig hebben tot kritieke systemen. Veel van deze werkzaamheden vinden remote plaats op basis van vergaande rechten. Omdat organisaties geen directe controle hebben op de life cycle van deze identiteiten en de noodzakelijke rechten een striktere controle vragen, is PAM als oplossing gepositioneerd.

PAM producten: Delinea Secret Server; Microsoft Entra

decorative
RBAC Assessment

Toegangscontrole op basis van rollen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle IAM implementatie. Om tot een RBAC model te komen kan op basis van analyse van specifieke gebruikers data de contouren van mogelijke rollen en aanvullende rechten inzichtelijk worden gemaakt. Om deze analyse autonoom te kunnen uitvoeren hebben wij Access Insight ontwikkelt.

decorative
Consultancy

Onze basis bestaat uit het geven van goed en onafhankelijk advies. Belangrijk hierbij is dat wij ons autonoom opstellen, nieuwsgierig en leergierig zijn ten aanzien van de business processen van de klant en transparant zijn in onze communicatie met de klant.

decorative

Verbeter jouw security positie met onze diensten

De basis van onze dienstverlening start met Interesse en Verdieping in jouw organisatie. Alleen op deze manier kan jouw organisatie goed worden beschermd.

Cyber Blue

Bewaak 24/7 cruciale bedrijfsmiddelen tegen externe en interne aanvallen met kennis van bedrijfsprocessen en aanvalsstrategieën.
arrow

Cyber Red

Valideer beveiligingsmaatregelen regelmatig met penetratietesten op basis van Black box, Grey box en Crystal box methodieken.
arrow

User Awareness

Vergroot het bewustzijn van medewerkers via regelmatige voorlichtingscampagnes met als resultaat blijvende gedragsverandering.
arrow

GRC

Manage je security positie op basis van risico's, normering en maatregelen. Adviseer bij regelgeving en interne en externe audits.
arrow

Network Security

Monitor netwerkverkeer op afwijkende patronen, detecteer en neutraliseer aanvallen, en reguleer netwerktoegang om risico op ongeautoriseerde toegang te verminderen.
arrow