Privacyverklaring Navaio

Er zijn twee plaatsen op de website van Navaio (https://www.navaio.com/) waar persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt: het contactformulier op de contactpagina en het sollicitatieformulier dat u invult als u op een sollicitatie reageert.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij voor de website hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Verantwoordelijke

Navaio is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Navaio beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Navaio is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens en doel van verwerking

Navaio verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Navaio gebruikt uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als u een bericht stuurt via het contactformulier.

Navaio gebruikt uw naam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als u een bericht stuurt via het sollicitatieformulier. Als u ook uw CV uploadt via het formulier, kan Navaio de gegevens uit uw CV gebruiken om in eerste instantie te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor de desbetreffende functie.

Daarnaast heeft Navaio een social-mediabutton van Linkedin op haar website geplaatst, waarmee u naar de pagina van Navaio op Linkedin kunt worden geleid. Als u via deze-button doorlinkt naar de website van Linkedin, plaatsen deze platforms cookies. Houdt u hier rekening mee voordat u op deze button klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van Linkedin.

Grondslag van de verwerking

Navaio moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Het geven van toestemming door de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden is een van deze grondslagen.

Indien u uw persoonsgegevens invult in op een van de formulieren op de website en deze vervolgens verzendt, geeft u daarmee Navaio toestemming om de ingevulde persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Aangezien wij de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen, hebben wij passende maatregelen
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is Navaio onder andere ISO 27001 gecertificeerd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Navaio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Zonder uw toestemming voor verdere bewaring zal Navaio uw persoonsgegevens uiterlijk één maand na het contact of het verlopen van de sollicitatieprocedure verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Navaio van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Navaio behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt vragen om verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG). Navaio verwijdert uw persoonsgegevens dan onmiddellijk, uiterlijk binnen een maand.

Cookies

Er zijn alleen cookies van WordPress actief op de website. Deze cookies slaan uitsluitend de inloggegevens
op van personen die inloggen met een WordPress account. Aangezien alleen medewerkers van
Navaio een dergelijk account hebben, zijn de cookies niet van invloed op bezoekers van de website.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of als u gebruik wilt maken van uw rechten omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen:

Navaio B.V.
Nieuwe Gracht 72 – 01
2011 NJ Haarlem
info@navaio.com

+31 (0) 23 5344 496

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig dit privacy statement op onze website te checken, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van ons privacybeleid.