Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe bedreigingen
Elke medewerker die effectief wil werken, moet snel en eenvoudig toegang krijgen tot de bedrijfssystemen en -informatie, ongeacht waar hij/zij zich bevindt: thuis, op kantoor of onderweg. De meeste organisaties zien de noodzaak hier wel van in, maar ze realiseren zich ook dat dit een groter risico geeft op datalekken. De vraag naar veilige toegang betekent een grote uitdaging voor elk IT-team. Dat moet namelijk tegemoet komen aan de eisen van verschillende medewerkers op diverse platforms.

Verschillende eisen

Veel situaties vragen om wijzigingen in toegangsrechten. Een nieuwe collega wordt bijvoorbeeld ingehuurd en moet snel kunnen inloggen. De toegangsrechten van een vertrekkende werknemer moeten binnen 24 uur worden ingetrokken. Overdracht van werk binnen afdelingen vereist ook verandering van toegangsrechten. Om aan al deze eisen te kunnen voldoen, heeft een organisatie een flexibele identiteits- en toegangsbeheer (IAM) -oplossing nodig. Een oplossing die:

toegangsrechten geeft aan verschillende categorieën gebruikers integreert met bestaande maar ook toekomstige informatiesystemen, waardoor gebruikers toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben, ongeacht waar deze is opgeslagen.
risico’s beheerst op het gebied van cloud computing, omdat hierdoor de informatie over een veel groter gebied verspreid is, wat dus een grotere uitdaging vormt om gegevens van de organisatie te beschermen.
Hoewel systemen zoals firewalls en inbraakdetectie nog steeds een vitale rol spelen in de netwerkbeveiliging, kunnen organisaties daar toch niet volledig op vertrouwen. Naarmate de bedreigingen toenemen, moeten de beveiligingsstrategieën van de organisatie zich snel kunnen aanpassen.

Oplossingen
Met Identity and Access Management (IAM) krijgen gebruikers toegang tot de juiste bronnen. Het systeem is gebaseerd op authenticatie en autorisatie. De combinatie van deze twee processen zorgt ervoor dat alleen bepaalde gebruikers toegang hebben tot de benodigde bronnen, waarbij niet-geautoriseerde gebruikers weggehouden worden van vertrouwelijke informatie.

Wanneer een gebruiker toegang probeert te krijgen tot een systeem of gegevens – meestal door middel van een gebruikersnaam – moet het systeem eerst de identiteitsclaim verifiëren door middel van een authenticatieproces, zoals om een wachtwoord vragen, of geavanceerde technologieën zoals gezichtsherkenning, biometrie, merkgebaseerde authenticatie etc.

Zodra het authenticatieproces is voltooid, moet het systeem ervoor zorgen dat de gebruiker alleen binnen zijn bevoegdheidsbereik toegang heeft tot gegevens of bronnen.

Risico’s en kosten verlagen
Zonder een gecentraliseerde IAM-oplossing in een organisatie, beheert het IT-personeel meestal de authenticatie en autorisatie over een breed scala van heterogene technische platforms. Deze platforms ondersteunen verschillende bedrijfsfuncties, variërend van intern gebruikte gegevensbronnen tot kritieke applicaties voor klanten. Gezien het risico op menselijke fouten en de kosten van exploitatie en onderhoud van een dergelijk model, is het veel effectiever en veiliger om een gecentraliseerde IAM-oplossing te hebben.

Een effectieve oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer kan een organisatie helpen met veilige, efficiënte en gecontroleerde toegang tot bronnen op verschillende platforms. Tevens biedt deze oplossing tal van belangrijke voordelen:

Minder risico op inbreuken op de beveiliging:
Een platform met authenticatie en autorisatie biedt beheerders een consistente methode voor het beheren van toegangsrechten van de gebruikers. Het systeem kan namelijk ook automatisch de toegang tot alle geïntegreerde systemen intrekken. Geautomatiseerde intrekking van rechten vermindert de risico’s van inbreuken op de beveiliging drastisch.
Minder beveiligingskosten:
Als een IAM-oplossing is geïntegreerd met andere systemen binnen de organisatie, is dit veel voordeliger en kan het veel werk besparen.
Verbeterde bedrijfsflexibiliteit:
Wanneer werknemers toegangsrechten krijgen via een gecentraliseerd platform, kunnen ze eenvoudig SSO-technologie (Single Sign-On) toepassen waardoor het aantal interacties met systemen vermindert, wat tijd bespaart en succesvoller is.
Navaio kan u helpen bij het ontwikkelen van de juiste IAM-oplossing voor uw bedrijf!