Case Studies
/
Case Study

Identity en Access Management in de Zorg

Zorg organisaties werken vaak met een dynamisch rooster, op dezelfde dag kan een medewerker op twee zorg locaties met een andere groep cliënten moeten werken. Daarnaast kent de zorg een meer dan gemiddelde inzet van zelfstandigen en is de informatie waar zorgmedewerkers mee werken zeer privacy gevoelig. Deze eigenschappen maken de Zorg een domein met specifieke eisen ten aanzien van de lifecycle van identiteiten en het toegangsbeheer tot applicaties en informatie.

De Dynamische wereld van de Zorg

Binnen zorg organisaties is een werkdag nooit hetzelfde. Medewerkers werken met mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten. Dit doe je met passie voor het vak, de client staat hierbij altijd voor op.

Wanneer een Identity en Access management oplossing de flexibiliteit van een gemiddelde werkdag niet goed faciliteert gaan medewerkers accounts delen of worden er snel handmatig accounts aangemaakt zodat bijvoorbeeld een oproepkracht gelijk inzetbaar is. Dit gedrag is logisch, de onmiddellijke zorg voor de client staat tenslotte voorop.

Een IAM oplossing en implementatie daarvan zijn twee gelijkwaardige grootheden. Waar de oplossing alle use cases en integraties met bron en doelsystemen moet kunnen faciliteren, is de IAM implementatie binnen een zorg organisatie even zo belangrijk. De vertaalslag van de functionele eisen naar de oplossing en het ontwikkelen van een werkbaar rollen model is essentieel voor een succesvolle implementatie.

 

Oplossingen

Navaio maakt gebruik van Omada, HelloID en Microsoft Entra als geselecteerde IGA/IAM producten. Daarbij is gekeken naar verschillende uitgangspunten.

  • Wanneer de organisatie groter is dan 2000 identiteiten en vanuit regelgeving een sterke governance behoefte heeft, is Omada Identity Cloud een passende oplossing.
  • Wanneer de organisatie kleiner is en betaalbare kwaliteit een belangrijke eis is, dan is HelloID een passende oplossing.
  • Wanneer de organisatie al haar workloads in de Azure Cloud heeft draaien en daarnaast gebruik maakt van SaaS oplossingen, is Microsoft Entra een passende oplossing.

Deze uitgangspunten geven richting. Wanneer u meer wilt weten over de verschillende oplossingen, implementatie methode en hoe deze zich vertalen naar uw organisatie, neem dan contact op.

 

Sander Baas

sander.baas@navaio.com

decorative

Key Factors

Zorg organisaties werken vaak met een dynamisch rooster, op dezelfde dag kan een medewerker op twee zorg locaties met een andere groep cliënten moeten werken. Daarnaast kent de zorg een meer dan gemiddelde inzet van zelfstandigen en is de informatie waar zorgmedewerkers mee werken zeer privacy gevoelig. Deze eigenschappen maken de Zorg een domein met specifieke eisen ten aanzien van de lifecycle van identiteiten en het toegangsbeheer tot applicaties en informatie.

Flexibiliteit
decorative
Betaalbaarheid
decorative
Governance
decorative

More Case Studies

Beheersbaarheid
Betaalbaarheid
Governance
arrow

Privilege Access Management in de leveranciersketen

Veel organisaties hebben hun IT en OT uitbesteed aan externe dienstverleners. Generieke stukken van de infrastructuur zoals het netwerk en de werkplekken maar ook onderdelen zoals de proces automatisering zijn voor wat betreft het onderhoud belegd bij derde partijen. Om controle te hebben over de werkzaamheden die door externe dienstverleners worden uitgevoerd zijn passende maatregelen vereist.

87% faster ratedecorative