In deze reeks schrijven medewerkers van Navaio over wat hun bezighoudt. Vorig keer was Etienne Verhoef de vierde met zijn blog “Digitale Binding”. Hij gaf het stokje door aan Jan-Peter Boor, projectmanager bij Navaio. Lees nu zijn blog: Blijft de ziel hetzelfde?

Het is bekend dat de ziel, sommigen noemen het cultuur, van een bedrijf wordt gevormd door alle medewerkers: eigenaren, leidinggevenden en medewerkers. Het is bijna 15 jaar geleden dat ik kennis maakte met de voorloper van mijn huidige werkgever. Het was mijn eerste interim klus en het contact met de eigenaren van het bedrijf verliep erg prettig. Zij hadden de opdracht en ik was via een derde gedetacheerd bij hen. Eén van hun uitgangspunten was om op regelmatige basis persoonlijk contact te hebben met iedereen die voor hen op opdracht was en de contactpersoon bij de opdrachtgever. Ook bij het wisselen van opdracht bij dezelfde klant werd altijd weer dat persoonlijke contact opgebouwd.
De mindset van beide eigenaren over wat voor soort bedrijf zij qua ziel wilden opbouwen en welk type medewerker zij zochten, werkte ook door in de sociale activiteiten van het bedrijf. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt tussen eigen medewerkers of mensen zoals ik die gewoon voor hen bij een klant op opdracht zaten. Ook bij niet zakelijke feestjes, iedereen was welkom.

Gebaseerd op een jaar ervaring met het bedrijf, beide eigenaren en hun eigen medewerkers heb ik de keuze gemaakt, mijn handtekening gezet en werd ik medewerker.
Als medewerkers waren wij op opdracht en zagen wij elkaar niet vaak, tòch was er een onderlinge band. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de groep medewerkers niet groot was, ongeveer 10 personen. Maar ook een gering aantal mensen is geen garantie voor een onderlinge band. De basis voor het ontstaan van deze band ligt in onderlinge chemie tussen deze groep mensen. Dat heeft te maken met eigenschappen, gevoel voor humor, instelling, onderling respect en vertrouwen. Naast het persoonlijke contact speelden deze factoren voor mijn beslissing om mij aan te sluiten bij het bedrijf.

In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zich natuurlijk doorontwikkeld, zijn keuzes gemaakt voor een andere bedrijfsnaam, organisatievorm, strategie en proposities. Belangrijk aandachtspunt bij alle ontwikkelingen en doorgroei is steeds geweest het behoud van de ziel van het bedrijf. Cruciaal onderdeel van deze groei is het aantrekken van nieuwe collega’s. Maar die moeten wel passen bij het gedachtegoed van het bedrijf. Het aantal collega’s is de afgelopen jaren gestaag gegroeid tot nu ongeveer 25 man. Het is een bonte mix van personen, alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. En de ervaringen opgedaan niet alleen tijdens de sociale activiteiten, maar bij de zakelijke samenwerking geven een positief beeld. De ziel is overeind gebleven.

Voor de toekomst worden weer nieuwe keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling en groei van het bedrijf ook op personeelsgebied. Opnieuw zal het behoud van de ziel van het bedrijf een wezenlijk aandachtspunt zijn bij het aantrekken van nieuwe collega’s. Nu weet ik dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Maar het zijn juist deze ervaringen die mij vertrouwen geven voor het behoud van de ziel ook in de toekomst. Mijn antwoord op de vraag in de titel is dus ja.

Ik geef het stokje door aan Daniel Boon.

Jan-Peter Boor