Your Partner in Building a Secure IT and OT Landscape

Navaio helps you make choices and ensures that the service can be purchased quickly and easily.
Working at Navaio
Woman holding tablet50+ experts50+ experts50+ experts
decorative
Decorative

Navaio IT Security

Our basis consists of providing good and independent advice. What is important here is that we are autonomous, curious and eager to learn about the customer's business processes and are transparent in our communication with the customer.

In addition, we develop services based on the premise that IT Security must be accessible to organizations of all sizes. Our philosophy is that you don't have to be big to have an impact.

The value of our services is often experienced by the speed and effectiveness of action in the event of a security incident. It is important that we know the customer organization and understand the business processes.


Belangrijk hierbij is dat wij de klantorganisatie kennen en de business processen begrijpen. Elke organisatie is anders en uniek en wij zijn altijd bereid om daarin te investeren.

People talkingcyber security under control

Leaders of the Navaio Digital Tribe

Every day, we work together for your safety based on our flexible and secure platform.
arrow
arrow
linkedin
Arno Stolwijk
CEO/CFO
Paolo Carralinkedin
Paolo Carra
CCO
linkedin
Mathijs de Vries
COO
linkedin
Diederik Linders
CISO
linkedin
Sander Baas
Senior Consultant - IAM
linkedin
Bart Bos
Senior Consultant - GRC
linkedin
Rob Musquetier
Senior Consultant - Cyber Defence
linkedin
Rutger Hopster
Senior Consultant - OffSec
linkedin
Jorrit de Ruiter
Senior Consultant - User Awareness
linkedin
Dmitry Kopylov
Senior Consultant - Network Security
linkedin
Anya Avdeeva
Marketing Team Lead

Navaio Digital Tribe

Elke dag werken wij samen aan uw veiligheid op basis van ons flexibele en veilige platform.
arrow
arrow
Anya Avdeevalinkedin
Anya Avdeeva
Marketing Team Lead
linkedin
Dmitry Kopylov
Senior Consultant - Network Security
Jorrit de Ruiterlinkedin
Jorrit de Ruiter
Senior Consultant - User Awareness
Rutger Hopsterlinkedin
Rutger Hopster
Senior Consultant - OffSec
Rob Musquetierlinkedin
Rob Musquetier
Senior Consultant - Cyber Defence
Bart Boslinkedin
Bart Bos
Senior Consultant - GRC
Arno Stolwijklinkedin
Arno Stolwijk
CEO/CFO
Paolo Carralinkedin
Paolo Carra
CCO
Mathijs de Vrieslinkedin
Mathijs de Vries
COO
Diederik Linderslinkedin
Diederik Linders
CISO
Sander Baaslinkedin
Sander Baas
Senior Consultant - IAM

The Navaio Story

Navajo

De Navajo indianen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het in opdracht van het Amerikaanse leger ontwikkelen van Navajo code voor het versleutelen van berichten.

Navajo

Dit verhaal inspireerde ons om meerdere redenen, encryptie is één van de pijlers van vertrouwelijkheid. Daarnaast past het binnen onze filosofie dat een relatief kleine Tribe zoveel impact kan hebben. Om deze reden hebben wij de Navajo Tribe als inspiratie gebruikt voor onze naam.

Navajo

Gedurende WO II hebben zo’n 400 Navajo indianen een rol gespeeld in het Code Talker programme. Gedurende de invasie van Iwo Jima hebben 6 Navajo Code Talkers foutloos meer dan 800 tactische berichten verstuurd. President Ronald Reagan heeft 14 augustus uitgeroepen als de Navajo Code Talkers Day. President George W Bush heeft in juli 2001 aan de 4 nog levende Navajo Code Talkers de Congressional Gold Medal uitgereikt.

The Navaio Code

We make IT Security accessible to organizations of any size and the data only accessible to those who need to be able to work with it.
Customer Focus

Interesse en verdieping in de business processen, organisatie en cultuur van de klant is een belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening. De waarde van de organisatie kennen en deze beschermen is naar onze mening altijd maatwerk. Het naadloos laten aansluiten van de beheerprocessen op die van de klant organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het geven van een snelle en adequate response.

Curious

Interesse en jezelf verder willen bekwamen is een continue proces binnen de Navaio Tribe. Elkaar daarbij helpen is een belangrijk uitgangspunt. Om dit te faciliteren hebben wij een Tech Lab omgeving waar elke medewerker toegang toe heeft. Daarnaast organiseren we regelmatig certificeringtrajecten en starten onze junior medewerkers altijd in de Navaio Academy op basis van een zelf ontwikkeld curriculum.

Eager to learn

Interesse en verdieping in de laatste security trends, gevonden kwetsbaarheden en ontwikkelingen binnen specifieke security domeinen is de rode draad binnen onze Tribe. Het delen van deze nieuwsgierigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Kennissessies, lab sessies en hacktetons worden hiervoor regelmatig georganiseerd.