User Awareness

User Awareness2018-12-10T15:05:59+00:00

App

Navaio heeft een partnership met Knowingo. Knowingo heeft een app ontwikkeld die ervoor zorgt dat werknemers zich meer bewust zijn van hun eigen rol binnen de IT Security. Afhankelijk van de doelstelling en de doelgroep van de opdrachtgever kunnen we op een interactieve, leuke en soms competitieve manier onderwerpen bijbrengen als:

  • veilig gebruik van internet
  • veilig gebruik van e-mail
  • veilig gebruik van sociale netwerken
  • de gevaren van phishing

Knowingo App

Navaio zet op dit vlak de Knowingo app in om kennis over IT Security te vergroten. De app werkt intuïtief en medewerkers ervaren het als zinvol en leuk om te doen. Ook geeft de app  inzicht in de sterke en zwakke plekken van de organisatie. Zo kunt u snel actie ondernemen.

U krijgt in de managementconsole een helder inzicht van de huidige situatie, inclusief verbeterpunten en verbeteracties.

Social Engineering

Social Engineering is een techniek waarbij mensen worden gemanipuleerd om acties uit te voeren of vertrouwelijke informatie te delen. Wij zien social engineering als één van de meest gevaarlijke manieren om persoonlijke informatie te gebruiken voor kwaadwillende doeleinden.

Navaio maakt in praktische workshops, coaching on the job, of niet aangekondigde acties de medewerkers attent op deze vorm van hacken.

Hackers laten geen middel onbeproefd om hun doelen te bereiken. Naast aanvallen van data via IT-systemen, peuteren zij steeds vaker via Social Engineering waardevolle informatie over uw organisatie los. Dit gaat vaak heel eenvoudig. Via telefoon, post, e-mail of zelfs face-to-face komt informatie vrij.

Best Practices

Security User Awareness is een proces waarbij de verandering van mindset bij de doelgroep een belangrijke rol speelt. Investeren in het technische gedeelte is een goed begin, maar vaak is de oorzaak van een beveiligingsinbreuk een gebruiker. Het loont dus om een gedragsverandering bij een gebruiker te bewerkstelligen. Bij deze transitie hanteren we de volgende vijf uitgangspunten:

1- Wat is het doel van de transitie? Welke gewenste gedragsverandering hebben we voor ogen?

2- Een goed voorbeeld doet goed volgen. Wij zoeken naar trendsetters binnen een organisatie die de gewenste verandering ook écht uitdragen.

3- Veranderen doe je niet alleen, maar samen. Alle stakeholders binnen en buiten de organisatie moeten bij het User Awarenessproces betrokken worden.

4- Veranderen gaat niet vanzelf maar verloopt in opeenvolgende fasen waarbij bewustwording de start vormt en behoud het eindresultaat moet zijn.

5- One size does not fit all. De communicatie dient afgestemd te worden op de verschillende niveaus binnen een organisatie.

De aanpak van Navaio mag bestempeld worden als creatief, datagedreven, voor iedereen toepasbaar en resultaatgericht.

VERGROOT

UW SECURITY-KENNIS

Meer weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op
This website uses cookies and third party services, please read our privacy statement Ok