Ondanks alle technische maatregelen blijft informatiebeveiliging mensenwerk. Als dienstverlenende organisatie ben je voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van je medewerkers. Medewerkers zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de risico’s op dit vlak, van sociale netwerken, phishing en privacy. Medewerkers met een hoog “security-awarenessniveau” zullen risico’s weten te mijden en constructief bijdragen aan verbeteracties. Ook bij GGD Zaanstreek-Waterland bleek uit intern onderzoek dat de bewustwording van de medewerkers en het kennisniveau van privacy en informatiebeveiliging omhoog moest. Door het spelen van de Navaio User Awareness Game en verschillende testen is het kennisniveau met gemiddeld 40% toegenomen en de bewustwording verbeterd.

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland werkt iedere dag aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners. Dit doen ze vanuit de Wet publieke gezondheid. Ze monitoren, signaleren en adviseren gemeenten en andere belanghebbenden. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisissituaties.
Reden genoeg om de medewerkers bewuster te maken van de risico’s informatieveiligheid.
Astrid Rosendahl (functionaris gegevensbescherming) van GGD-ZW zei hierover het volgende:

Als organisatie ben je afhankelijk van het gedrag en het bewustzijn van je medewerkers. Om dit gedrag aan te passen en het kennisniveau te verhogen zijn wij op zoek gegaan naar een partij die ons hierbij kon ondersteunen. Via een interview in het Noordhollands Dagblad kwamen wij in aanraking met Navaio IT Security. Zij bieden een User Awareness Game aan, wat onze interesse gelijk prikkelde. De game sloot goed aan bij onze wensen om via een laagdrempelige manier de AVG en informatieveiligheid onder de aandacht te brengen” aldus Astrid.

Met onder andere de Navaio User Awareness Game beschikken wij over een geweldige manier om het IT Security bewustzijn en kennisniveau van medewerkers te verhogen. De game maakt gebruik van een leerplatform dat door middel van zelflerende algoritmes, gaming principes, wetenschappelijke inzichten en data-analyse ervoor zorgt dat iedere speler een optimale en gepersonaliseerde leeroplossing tot zijn of haar beschikking krijgt. Daarnaast helpen wij met de implementatie van het traject en handelen de projectmanagers proactief, zoals Astrid aangeeft:

Er sprak er veel vertrouwen uit de eerste gesprekken met Navaio en uiteindelijk bleek Navaio ook erg flexibel ten aanzien van het implementatietraject. Ook tijdens het traject hebben we veel steun gehad aan de kennis en ervaring van de betrokken projectmanagers. Ze hielden ons scherp en handelden proactief. Navaio kenmerkt zich door een flexibele en professionele houding” sluit Astrid af.