Sinds enige tijd beschikt Navaio over het certificaat ISO 27001. Dat wil zeggen dat wij goed omgaan met vertrouwelijke informatie en de privacy van onze medewerkers waarborgen. Zoals u ongetwijfeld weet geldt vanaf 25 mei 2018 in alle EU-landen één wetgeving op het gebied van privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). Hierin draait het met name om meer bewustzijn op het gebied van privacy en het omgaan met vertrouwelijke data.

In de internationale norm ISO 27001 zijn eisen en richtlijnen vastgelegd om processen rondom privacy en data security structureel op een goede manier te regelen.

Met het behalen van dit certificaat voldoet Navaio aan de Europese AVG-privacywetgeving en is daarmee een betrouwbare partner voor klanten en relaties.