In deze reeks schrijven medewerkers van Navaio over wat hun bezighoudt. Vorig keer was Jan-Peter Boor de vijfdemet zijn blog “Blijft de ziel hetzelfde?”. Hij gaf het stokje door aan Daniel Boon, IAM Consultant bij Navaio. Lees nu zijn blog: Gemeengoed.

Als Navaio hebben we onlangs een bewuste keuze gemaakt. We gaan ons meer richten op de markt van het midden- en grootbedrijf in plaats van op de grote Enterprise bedrijven. In het bijzonder focussen we ons op de zorgsector. De keuze om juist deze sector extra aandacht te geven was al gemaakt voordat COVID-19 in onze samenleving kwam. Door de nieuwe ontwikkelingen is de urgentie en behoefte om de zorgsector te helpen alleen maar groter geworden. Zorg is een essentieel onderdeel van onze samenleving, dat werd de laatste maanden wel weer duidelijk. Cybercriminelen zien dat ook en jammer genoeg zijn zorginstellingen daardoor steeds vaker een doelwit voor cyberaanvallen.

Deze strategische keuze was voor mijzelf, als iemand die vooral bij Enterprise bedrijven opdrachten heeft mogen uitvoeren, een eye-opener. Het volwassenheidsniveau van de verschillende organisaties op het gebied van Identity & Access Management en Identity Governance loopt heel erg uiteen. Het valt mij op dat veel bedrijven IAM vaak enkel nog zien als werkplek automatisering en Single Sign-On. Tegelijkertijd merken de bedrijven dat de informatie security wereld meer van hun vraagt, zoals op het gebied van Identity Governance, en hebben zij er moeite mee dit onder controle te krijgen. Bedrijven moeten vanuit (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de NEN7510 voor de zorgsector, of eigen initiatief steeds vaker informatie security maatregelen inrichten die voorheen enkel van toepassingen waren voor bijvoorbeeld grote financiële instellingen.

Gelukkig heeft de markt niet stil gestaan. Juist doordat de grote Enterprise bedrijven al langer strenge informatie security behoeftes hadden door bijvoorbeeld te voldoen aan ISO27001, hebben leveranciers de tijd gehad dit op een volwassen niveau te ontwikkelen. Deze oplossingen zijn nu ook betaalbaar voor bedrijven in het midden-en groot segment doordat het onder andere als Clouddienst wordt aangeboden. Identity Governance is niet alleen langer weggelegd voor Enterprise bedrijven, Identity Governance is gemeengoed geworden. Het is een onderwerp wat voor alle bedrijven van belang is en nu ook betaalbaar is.

Veel van mijn collega’s en ik hebben door onze achtergrond in juist de Enterprise wereld een ruime kennis opgebouwd. Wij willen de zorgsector helpen met deze kennis om in control te komen. Door onze kennis te delen en ook oplossingen aan te bieden zoals een IAM Managed Service kan ook de zorgsector een volgende volwassenheidsfase in. Hierin wordt ook voorzien in Identity Governance, zodat organisaties echt ontzorgd kunnen worden en zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

De IAM markt heeft de afgelopen jaren veel positieve veranderingen doorgemaakt. Door organisaties meer inzicht en controle te geven is de markt volwassen geworden. De oplossingen die aangeboden worden zijn vele malen onderhouds- en gebruikersvriendelijker waardoor het voor een breder publiek beschikbaar is geworden. Ook het midden-en grootbedrijf kan nu gebruik maken van de verscheidenheid van oplossingen, waarvan ik eerst dacht dat deze alleen voor grote Enterprise bedrijven toegankelijk waren.

Ik geef het stokje door aan Wietse Beerens.