In 2018 zijn bijna 21.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Als u denkt dat uw bedrijf ook gevaar loopt, dan kunt u de risico’s van datalekken snel en makkelijk in kaart brengen aan de hand van onderstaande checklist:

Checklist cyber security
  1. Hoe gevoelig is de informatie in uw bedrijf?
  2. Hoe voert uw organisatie risico-evaluaties uit ten behoeve van cyber security?
  3. Hoe past uw bedrijf het beheer van cyber security toe?
  4. Heeft uw organisatie een cyber security team of tenminste een cyber security officer?
  5. Hoe gaat uw bedrijf om met risico’s van informatieveiligheid in verband met leveranciers die toegang hebben tot gevoelige informatie van uw bedrijf?